Kategórie

Bezpečnostné štíty Dieckmann patria do skupiny 6, čo je najvyššia trieda pevnosti (200-350 MPa) na povrchovú úpravu anodizáciou. 

Čistý hliník je pomerne mäkký. Pre zabezpečenie vyššej tvrdosti je legovaný inými kovmi (legovacími prvkami). Väčšina hliníka, ktorá sa dostáva na trh, je legovaná aspoň jedným prvkom.

V závislosti od typu legovacieho prvku rozdeľujeme zliatiny do 8 skupín

skupina charakteristika
1xxx

Neobsahuje žiadny legujúci prvok. Táto skupina obsahuje 99,3 – 99,9% podiel hliníka a zvyšok tvoria drobné nečistoty. Vyznačuje sa najmä vynikajúcou vodivosťou a z tohto dôvodu je používaná hlavne v energetike. Materiál skupiny 1xxx je nevytvrditeľný a dosahuje pevnosť okolo 40 – 60 MPa.

2xxx

Legujúcim prvkom je meď. Táto skupina zliatin je charakteristická vysokou pevnosťou, ktorá je dosahovaná procesom tepelného vytvrdzovania. Po vytvrdení dosahuje pevnosť okolo 400 MPa. Zliatiny tejto skupiny sú nevhodné pre povrchovú úpravu a sú ťažko zvárateľné.

3xxx

Legujúcim prvkom je mangán. Tieto zliatiny dosahujú nižšiu pevnosť, ale majú dobrú tvarovateľnosť, a sú vhodné pre eloxovanie a zváranie.

4xxx

Legujúcim prvkom je kremík.

5xxx

Legujúcim prvkom je horčík. Zliatiny tejto skupiny sa vyznačujú strednou pevnosťou (200 – 350 MPa), ktorá je dosiahnutá tepelným spracovaním alebo tvárnením. Majú vynikajúcu odolnosť voči korózii v agresívnom prostredí a v slanej vode.

6xxx

Legujúcimi prvkami sú horčík a kremík. Zliatiny tejto skupiny sa vyznačujú strednou pevnosťou (200 – 350 MPa), ktorá je dosiahnutá tepelným spracovaním alebo tvárnením. Zliatiny skupiny 6xxx sú vhodné pre povrchovú úpravu technológiou anodickej oxidácie.

7xxx

Legujúcim prvkom je zinok. Zliatiny tejto skupiny sú najpevnejšími zliatinami spomedzi všetkých skupín, keď pevnosť je v rozmedzí 450 – 500 MPa a v niektorých prípadoch môže byť 600 MPa. Tieto zliatiny sú náchylné na medzikryštalickú koróziu hlavne po zváraní.

8xxx

Zliatiny obsahujúce ostatné legovacie prvky (vrátane lítia).